Konkurs matematyczny

Pod hasłem " Matematykę można polubić" 7 grudnia 2016 r. w trybie wieczorowym, a 10 grudnia 2016 r. w trybie zaocznym, odbył się Konkurs Matematyczny, adresowany do słuchaczy trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką,
 • upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej,
 • kształcenie logicznego myślenia,
 • rozwijanie i pogłębianie uzdolnień słuchaczy,
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania zadań i problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji w zespole.

W matematycznych zmaganiach wzięło udział 33 uczestników.

Słuchacze rozwiązywali 20 zadań zamkniętych w ciągu 60 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można było uzyskać 3 punkty.

W konkursie wyłoniono 7 laureatów. Oto Ci, którzy stanęli na konkursowym podium:

w trybie wieczorowym:

 • I miejsce   - Wiktoria Długozima
 • II miejsce  - Mateusz Zadrożny
 • III miejsce - Remigiusz Lehnardt,

w trybie zaocznym;

 • I miejsce   - Anna Szczepaniak
 • II miejsce  - Iwona Mielnicka i Przemysław Kaska
 • III miejsce - Justyna Rehberg.

Podczas podsumowania konkursu były słowa uznania, dyplomy i symboliczne nagrody.

Gratulujemy zwycięzcom, którzy konkursowym wynikiem udowodnili, że matematykę można polubić.