Konkurs ortograficzny

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Szkolny konkurs o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII  na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszej Szkoły.

22 października 2017 r. w trybie zaocznym oraz 24 października - w trybie wieczorowym, odbyły się ortograficzne zmagania Słuchaczy liceum ogólnokształcącego i oddziałów gimnazjalnych.

Pod hasłem „ HONOR POLAKA PLAMI, KTO PISZE Z BŁĘDAMI”

82 uczestników przystąpiło do rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii 2017.

W części wstępnej organizatorka konkursu - pani Ewa Karwacka zwróciła uwagę na historyczną  rolę ojczystego języka oraz na jego miejsce w zjednoczonej Europie. Zaapelowała, aby troska o poprawną polszczyznę towarzyszyła wszystkim na co dzień.

Uczestnicy konkursu przystąpili do pisemnych zmagań z zawiłościami ortografii. Największe problemy sprawiła uczestnikom:

- pisownia przeczenia „nie’’ z różnymi częściami mowy,

- pisownia wyrażeń przyimkowych.

Konkursowe dyktanda sprawdziła składająca się z nauczycieli polonistów Komisja, która wyłoniła  laureatów. Najwyższe lokaty uzyskali:

 

W trybie wieczorowym LO:

I miejsce – Grzegorz Kolasiński

II miejsce – Adrian Przyborowski

III miejsce – Szymon Ogrodowczyk

Wyróżnienia: Maja Sher i Jakub Chrzanowski

 

W trybie zaocznym LO:

I miejsce – Magdalena Zuchara

II miejsce – Patryk Czeczeniuk

III miejsce – Szymon Ogrodowczyk

Wyróżnienia: Oliwia Ryś, Aneta Kutryb i Natalia Siemaszko

 

W oddziałach gimnazjalnych:

I miejsce – Patrycja Obycz

II miejsce – Mateusz Maluchnik

 

Laureaci otrzymali gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy.