Konkurs "Piękna nasza Polska cała"

II edycja szkolnego konkursu pn. „Piękna nasza Polska cała”

została zorganizowana z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zadedykowana Niepodległej.

Cele konkursu:

 1. Krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 2. Kształtowanie wśród Słuchaczy poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnej Ojczyzny.
 3. Popularyzowanie zabytków oraz najpiękniejszych zakątków naszego kraju.
 4. Kultywowanie tradycji narodowych.

Scenariusz konkursu:

 • powitanie zebranych przez panią Ewę Karwacką.
 • nawiązanie do 99 rocznicy odzyskania niepodległości.
 • przemówienie: Długie i trudne drogi Polaków do niepodległości.
 • konkurencje:

  -  Symbole narodowe.

  -  Historia Polski.

  -  Zasłużeni Polacy.

  -  Najpiękniejsze krainy i najznakomitsze zabytki.

  -  Polskie tradycje i obyczaje.

 • prezentacja uczestników i jurorów.
 • wylosowanie stanowisk przez zespoły.
 • konkursowe zmagania.
 • podsumowanie, wręczenie dyplomów i nagród.

Uroczyste spotkania nawiązujące do 99 rocznicy odzyskania niepodległości i dedykowane Niepodległej odbyły się: 

16 listopada 2017 r. – dla Słuchaczy trybu wieczorowego,

18 listopada 2017 r. – dla Słuchaczy trybu zaocznego.

Na spotkanie przybyła cała społeczność szkolna, Kadra Pedagogiczna i Kierownictwo Szkoły. W świątecznie udekorowanej sali powitała zebranych organizatorka imprezy – pani Ewa Karwacka, która w części wstępnej przybliżyła Słuchaczom trudne, krwawe i długie drogi Polaków do niepodległości. Narrację wzbogaciły strofy wierszy W. Szymborskiej, T. Kubiaka, M. Konopnickiej, C. K. Norwida.

Następnie odbyła się prezentacja uczestników II edycji konkursu oraz scenariusza przebiegu imprezy i obowiązujących zasad w czasie jej trwania.

Do rywalizacji w pięciu konkurencjach przystąpiły trzy dwuosobowe zespoły. Każda drużyna mogła zdobyć maksymalnie 63 punkty.

W loży jurorów zasiedli pani Joanna Toczko (polonistka) oraz pan Marian Seroczyński (nauczyciel historii).

Do prezentacji konkursowych zadań wykorzystano urządzenie multimedialne, dzięki któremu zadania znane były publiczności i każdy miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności.                              

Jurorzy na bieżąco uzupełniali tabelę wyników, co dodatkowo mobilizowało rywalizujące zespoły. Uczestnicy konkursu uzyskali wysoką punktację.

Laureatami zostali:

-  w trybie wieczorowym:

I miejsce:  Paulina Michacz i Aleksandra Miszczuk

II miejsce: Tomasz Dębek i Remigiusz Domasiewicz

III miejsce: Karolina Kałyszewska i Adrian Przyborowski

-  w trybie zaocznym:

I miejsce:  Renata Kowalska i Mirosław Stachera

II miejsce: Adam Myślisz i Damian Bartoszewicz

III miejsce: Joanna Rodziewicz i Oliwia Ryś

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla naszych Słuchaczy była to niecodzienna lekcja patriotyzmu.