Konkurs "Dla Niepodległej"

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w Polsce. Obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to nasza Ojczyzna odrodziła się po 123 latach niewoli.

Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” zarówno w trybie zaocznym (27-10-2018 r.) jak i wieczorowym (08-10-2018 r.) odbyło się świąteczne spotkanie całej społeczności szkolnej.

Zebranych Słuchaczy, Grono Pedagogiczne oraz Kierownictwo Szkoły powitała organizatorka imprezy - pani Ewa Karwacka. Zwróciła uwagę na ważność zbliżającego się święta, bliskiego każdemu Polakowi. Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie w dziejach naszej ojczyzny, odśpiewano chórem cztery zwrotki hymnu państwowego. Barwy narodowe, godło, hymn oraz okolicznościowa gazetka podkreślały patriotyczny charakter spotkania.

Następnie prowadząca przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej przedstawiła rys historyczny, który przybliżył zebranym okoliczności utraty niepodległości, wydarzenia z okresu zaborów, kolejne zrywy narodowo-wyzwoleńcze oraz ich konsekwencje, a następnie odzyskanie niepodległości. Zaprezentowała również sylwetki konstruktorów naszej wolności. Pamięć minionych lat i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze o tematyce patriotycznej.

 W drugiej części spotkania odbył się szkolny konkurs „Dla Niepodległej”.

Cele konkursu:

  • Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Zachęcenie Słuchaczy do poszerzenia wiedzy historycznej, dotyczącej trudnej drogi Polaków do wolności.
  • Przybliżenie sylwetek rodaków zasłużonych dla Ojczyzny.
  • Kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych lat.
  • Pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.

W konkursie uczestniczyły trzy zespoły dwuosobowe, które rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach:

  1. Symbole narodowe.
  2. Początki państwa polskiego.
  3. Ważne daty historyczne.
  4. Zasłużeni dla polskiej niepodległości.
  5. Fakty związane z odzyskaniem wolności.

Każdy zespół mógł zdobyć maksymalnie 51 punktów.

Kolejne zadania konkursowe prezentowane były z użyciem urządzenia multimedialnego, dzięki czemu zgromadzona publiczność miała również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej.

Jurorzy na bieżąco, po każdym zadaniu konkursowym, ogłaszali wyniki i zapisywali punkty w tabeli. Wszystkie zespoły uzyskały wysoką ilość punktów.

Laureatami zostali:

W trybie zaocznym:

I miejsce – Irena Szarek i Anna Zielnik

II miejsce – Katarzyna Gregorczyk i Joanna Witulska

III miejsce – Filip Nowosielski i Oskar Romanowski

W trybie wieczorowym:

I miejsce – Matusik Julia i Menacho Vargas Wiktoria

II miejsce – Dawid Musielak i Paweł Pieńkowski

III miejsce – Mateusz Tarczyński i Alicja Szyszko

 

Były słowa uznania, gratulacje, pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Uroczystość była bez wątpienia nie tylko uczczeniem tego ważnego święta narodowego, ale też lekcją patriotyzmu, która skłoniła niejednego słuchacza do refleksji na temat naszej przeszłości.

100 rocznica przypomina nam, czym jest dla nas niepodległa ojczyzna, jak ważna jest wolność dla każdego człowieka i to, z jakim trudem była zdobyta. Z szacunkiem pochylamy głowy nad tymi, którzy walczyli i ginęli za suwerenność Polski.