Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii 2019"

Cele konkursu:

  1. Sprawdzenie poziomu umiejętności ortograficznych.
  2. Rozwijanie poprawności językowej.
  3. Wyrabianie czujności ortograficznej
  4. Uczenie się zasad zdrowej rywalizacji w zespole.

HONOR POLAKA PLAMI, KTO PISZE Z BŁĘDAMI.

         Polska ortografia jest pełna zasadzek i niebezpieczeństw czyhających na każdego, kto nie dość uważnie porusza się po ich meandrach. W trosce o to, by nasi słuchacze byli dobrymi propagatorami poprawnego języka nie tylko mówionego, ale i pisanego, co roku organizujemy  Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii".

          16 lutego w trybie zaocznym oraz 13 lutego 2019 r. w trybie wieczorowym, odbyły się ortograficzne zmagania słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy”. Do konkursu zgłosiło się 60 uczestników, którzy przystąpili do rywalizacji o tytuł "Mistrza Ortografii 2019".

          Spotkanie odbyło się w odświętnie udekorowanej sali. Organizatorka konkursu - pani Ewa Karwacka zwróciła uwagę na znaczenie i historyczną  rolę języka ojczystego, który jest podstawowym dobrem, zarówno dla pojedynczej osoby, jak i całego narodu. To najbardziej język ojczysty łączy wszystkich Polaków, jest wspaniałym dziedzictwem przekazanym nam przez poprzednie pokolenia. Prowadząca konkurs zaapelowała, aby troska o poprawną polszczyznę, zarówno w warstwie mówionej, jak i pisanej, towarzyszyła nam na co dzień, a stosowanie się do reguł ortograficznych było wyrazem szacunku dla czytającego. Po czym uczestnicy konkursu przystąpili do pisemnych zmagań z zawiłościami ortografii. Jak zwykle było dużo emocji, a jednocześnie dużo nadziei na wygraną.

          Korekty konkursowego dyktanda dokonała Komisja składająca się z nauczycieli polonistów, która wyłoniła  laureatów. Najwyższe lokaty uzyskali Słuchacze:

  • w trybie wieczorowym:

I miejsce – Aleksandra Deptuła

II miejsce – Dominika Wiśniewska

III miejsce – Aleksandra Dragun, Kacper Hoffman

  • w trybie zaocznym:

I miejsce – Anna Zielnik, Ewelina Kobus, Bruno Halkiewicz

II miejsce – Daria Mach

III miejsce – Magdalena Pawtel

        Największe problemy sprawiła uczestnikom:

         - pisownia wyrazów wielką literą,

         - pisownia wyrażeń przyimkowych.

Laureaci otrzymali  pamiątkowe dyplomy a także wiele ciepłych słów uznania.

Gratulujemy Zwycięzcom!