Dzień poświęcony Teatrowi im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Szkolne spotkanie teatralne odbędzie się 24 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach 1640 - 2130.

Cele:

  1. Rozbudzanie zainteresowań słuchaczy teatrem.
  2. Kształtowanie nawyku świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.
  3. Propagowanie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
  4. Rozwijanie wrażliwości na przekaz artystyczny.
  5. Kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru spektaklu teatralnego.

Osoba prowadząca:

mgr Joanna Toczko - nauczycielka języka polskiego.

Uczestnicy:

Słuchacze wszystkich semestrów trybu wieczorowego.

Miejsce:

Spotkanie odbędzie się w siedzibie naszego Liceum - rozpoczęcie o godz. 1640.

Tematyka:

  1. Krótka informacja o aktorach olsztyńskiej sceny.
  2. Typy widowisk teatralnych.
  3. Tekst literacki jako podstawa scenariusza teatralnego.
  4. Omówienie zasad zachowania się w teatrze.
  5. Przygotowanie do właściwego odbioru spektaklu pt. "Sztukmistrz z Lublina".

Rozmowa o teatrze zostanie poparta filmem i zdjęciami.

Dzień zakończy się obejrzeniem sztuki pt. "Sztukmistrz z Lublina" wystawianej 24 listopada 2016 r. na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

                                                                             Życzymy przyjemnego odbioru.