Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii 2016"

Konkurs adresowany był do trzech zespołów słuchaczy:

 • Gimnazjum trybu zaocznego,
 • Liceum Ogólnokształcącego trybu wieczorowego,
 • Liceum Ogólnokształcącego trybu zaocznego.

Cele konkursu:

 • szerzenie wśród słuchaczy nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną,
 • wyrabianie czujności ortograficznej,
 • uczenie się zasad zdrowej rywalizacji w zespole.

          Pod hasłem "HONOR POLAKA PLAMI, KTO PISZE Z BŁĘDAMI" 17 listopada 2016 r. słuchacze trybu wieczorowego, a 19 listopada słuchacze trybu zaocznego przystąpili do rywalizacji o tytuł "Mistrza Ortografii 2016".

          Polonistyczna impreza miała charakter masowy. Do zmagań z błędami przystąpiły łącznie 92 osoby. Tekst dyktanda zawierał treści wychowawcze oraz wiele pułapek pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, h, ch a także łącznej i rozdzielnej pisowni przyimków złożonych, przeczenia "nie" z różnymi częściami mowy.

          Sprawdzenia konkursowego dyktanda dokonała Komisja Konkursowa, składająca się z nauczycieli polonistów. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością zastosowania ich w praktyce.

WYNIKI  KONKURSU:

Gimnazjum - tryb zaoczny:

 • Mistrzem Ortografii został Grzegorz Rozicki
 • II miejsce zajął Oskar Wilga
 • III miejsce zajął Krzysztof Siciński

Liceum - tryb wieczorowy:

 • Mistrzem Ortografii został Adrian Ruń
 • II miejsce zajęła Marta Jędrejek
 • III miejsce zajął Dominik Korejwo

Liceum - tryb zaoczny:

 • Mistrzem Ortografii został Sylwester Ogrodowczyk
 • II miejsce zajęła Natalia Merchel
 • III miejsce zajął Wojciech Jargot

Gratulujemy ZWYCIĘZCOM!