Liceum Ogólnokształcące

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
"K.L.J. Mocarscy"

(uprawnienia szkoły publicznej)

Pracujemy już 23 rok.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki po:

 • 8-letniej szkole podstawowej,

 • gimnazjum,

 • szkole zawodowej.

W naszym Liceum mogą uczyć się osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat.


Nauka odbywa się trybem:

 • wieczorowym - zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 1500 - 2005,

 • zaocznym - zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 800 - 1445.

W obu trybach słuchacz uczy się jednego języka obcego do wyboru:

 • języka angielskiego,

 • języka rosyjskiego.

PROWADZIMY  NABÓR  NA  WSZYSTKIE  SEMESTRY KLASY I, II i III.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.

 2. 2 fotografie.

 3. Kwestionariusz osobowy - do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

 4. W przypadku zapisu na wyższe semestry:

  • świadectwo ukończenia I bądź II klasy liceum ogólnokształcącego,

  • odpis arkusza ocen,

  • indeks słuchacza.

Nauka w naszym liceum, tak jak w młodzieżowych szkołach publicznych, kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Studia w zasięgu ręki!