Nabór

Trwa nabór na rok szkolny 2018/2019


Do I, II i III klasy:

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

22 rok działalności

 

 

W naszym Liceum naukę można podjąć po:

  • 8-letniej szkole podstawowej,

  • gimnazjum,

  • szkole zawodowej - w klasie drugiej LO.

Można przenieść się w ciągu roku szkolnego:

  • z liceum publicznego i niepublicznego,

  • z technikum,

  • z zasadniczej szkoły zawodowej,

  • ze szkół resortowych: sportowych, artystycznych, wojskowych, celnych i innych.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Każdy semestr kończy się zaliczeniem.
Naukę można podjąć w trybie wieczorowym lub zaocznym.
 

Tryb wieczorowy

 

Najkorzystniejsza forma kształcenia dla młodzieży, która chce pogodzić naukę w liceum ze swoimi pasjami, np.: ze szkołą muzyczną, z klubem sportowym, z innymi zainteresowaniami.

Polecamy również nasze Liceum tym młodym ludziom, którzy musieli ze względów rodzinnych podjąć pracę.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły młodzież wrażliwą, dobrze czującą się w małych społecznościach szkolnych.

Nauka odbywa się trzy dni w tygodniu, tj. we wtorki, środy i czwartki, w godz. od 1500 do 2005.

Realizujemy ten sam program nauczania co w szkołach młodzieżowych.

Każdego słuchacza prowadzimy indywidualnie aż do egzaminu maturalnego.

 

Tryb zaoczny

 

To dogodna forma kształcenia dla wszystkich, bez względu na wiek, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie ogólnokształcące i przystąpić do egzaminu maturalnego.
Nauka odbywa się w sobotę i niedzielę, dwa lub trzy razy w miesiącu.
Kierownictwo Liceum i Rada Pedagogiczna zapewnia bezstresową naukę.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY,
SZKOŁY PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCEJ !