Plan zajęć

Semestry zaoczne - rok szkolny 2019/2020

 

 

Semestr zaoczny IV:

 • zakres materiału niezbędnego do zaliczenia semestru znajduje się w zakładce "Sem. zaoczne" - "Tematy egzaminacyjne";
 • do zaliczenia semestru wymagane jest opracowanie i przesłanie e-mailem na adres szkoły trzech prac kontrolnych, których tematy podane są w zakładce "Sem. zaoczne" - "Tematy prac kontrolnych";
 • po jednej z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 25 marca br.
 • drugą z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 19 kwietnia br.:
 • ostatnią z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 24 maja br.

Semestr zaoczny VI:

 • obowiązkowo należy rozwiązywać arkusze maturalne z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii i WOS-u zamieszczone na stronie CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna): https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
 • obowiązkowo należy rozwiązywać z matematyki zamieszczone na stronie Szalone Liczby: https://szaloneliczby.pl/
 • słuchacze, którzy nie złożyli deklaracji maturalnej, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły  w terminie do 19 kwietnia br. W przypadku zadań zamkniętych należy przesłać sposób rozwiązania zamiast oznaczenia odpowiedzi;
 • słuchacze, którzy złożyli deklarację maturalną, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne (do wyboru ze strony CKE Warszawa) z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy zdają rozszerzenie z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy nie zdają rozszerzenia z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.

 SOBOTA  -  04 kwietnia 2020 r. - e-learning

Godz. lekcyjne Semestr
IV VI
800 -   900 J. polski Matematyka
905  -   1005 Matematyka J. polski
1010   -  1110 J. polski Matematyka
1115  -  1215 Matematyka J. polski
1220  -  1320 Geografia J. angielski
1325  -  1425 J. angielski J. polski


  NIEDZIELA  -  05 kwietnia 2020 r. - e-learning

Godz. lekcyjne Semestr
IV VI
800 -   900 J. polski Matematyka
905  -   1005 Matematyka J. polski
1010   -  1110 J. polski Matematyka
1115  -  1215 Matematyka J. polski
1220  -  1320 Historia i społ. Matematyka
1325  -  1425 Matematyka WOS

                      ↔

        Wiosenna przerwa świąteczna

 od czwartku 9 kwietnia 2020 r. - do wtorku 14 kwietnia 2020 r.