Plan zajęć

Liceum semestry zaoczne - rok szkolny 2018/2019

Bardzo prosimy o sprawdzanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Liceum bieżących zmian w planach zajęć.

 

Harmonogram egzaminów semestralnych I półrocze

 

Przedmiot Semestr
I III V
Egzaminy  pisemne
Język polski 16 grudnia 16 grudnia 8 grudnia
Język angielski 13 stycznia 12 stycznia 12 stycznia
Matematyka 15 grudnia 15 grudnia 16 grudnia
Egzaminy  ustne
Język polski 19 stycznia 20 stycznia 19 stycznia
Język angielski 20 stycznia 20 stycznia 19 stycznia
Matematyka 19 stycznia 19 stycznia 20 stycznia
Historia 20 stycznia ------ ------
Wiedza o społ. 12 stycznia 13 stycznia 20 stycznia
Biologia 13 stycznia ------ ------
Geografia 20 stycznia 20 stycznia 13 stycznia
Fizyka 12 stycznia ------ ------
Chemia 24 listopada ------ ------
Podstawy przeds. 16 stycznia ------ ------
Informatyka 13 stycznia ------ ------
Historia i społ. ------ 19 stycznia ------

 

                    ↔

  SOBOTA  -  27 października 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 matematyka j. angielski geografia
850 -   935 matematyka j. angielski geografia
940 -  1025 j. angielski geografia matematyka
1040 -  1125 j. angielski geografia matematyka
1130 -  1215 matematyka j. angielski geografia
1220 -  1305 matematyka j. angielski geografia
1310 -  1355 geografia matematyka j. angielski
1400 -  1445 geografia matematyka j. angielski

 

  NIEDZIELA  -  28 października 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 matematyka WOS geografia
850 -   935 matematyka WOS geografia
940 -  1025 historia geografia matematyka
1040 -  1125 historia geografia matematyka
1130 -  1215 matematyka historia i społ. geografia
1220 -  1305 matematyka historia i społ. geografia
1310 -  1355 geografia matematyka WOS
1400 -  1445 geografia matematyka WOS

                           ↔

  SOBOTA  -  17 listopada 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. polski j. polski matematyka
850 -   935 j. polski j. polski matematyka
940 -  1025 j. polski matematyka j. polski
1040 -  1125 j. polski matematyka j. polski
1130 -  1215 matematyka j. polski WOS
1220 -  1305 matematyka j. polski WOS
1310 -  1355 historia matematyka j. polski
1400 -  1445 historia matematyka j. polski

 

  NIEDZIELA  -  18 listopada 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 historia j. angielski matematyka
850 -   935 historia j. angielski matematyka
940 -  1025 WOS matematyka j. angielski
1040 -  1125 WOS matematyka j. angielski
1130 -  1215 matematyka WOS j. angielski
1220 -  1305 matematyka WOS j. angielski
1310 -  1355 j. angielski matematyka WOS
1400 -  1445 j. angielski matematyka WOS


                           ↔ 

 SOBOTA  -  24 listopada 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. polski geografia WOS
850 -   935 j. polski geografia WOS
940 -  1025 j. polski WOS geografia
1040 -  1125 j. polski WOS geografia
1130 -  1215 fizyka geografia WOS
1220 -  1305 fizyka geografia WOS
1310 -  1355 chemia historia i społ. geografia
1400 -  1445 egzamin ustny z chemii historia i społ. geografia

 

  NIEDZIELA  -  25 listopada 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. polski j. polski matematyka
850 -   935 j. polski j. polski matematyka
940 -  1025 j. polski matematyka j. polski
1040 -  1125 j. polski matematyka j. polski
1130 -  1215 historia j. polski matematyka
1220 -  1305 historia j. polski matematyka
1310 -  1355 matematyka WOS j. polski
1400 -  1445 matematyka WOS j. polski

                           ↔

  SOBOTA  -  08 grudnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 biologia geografia j. polski
850 -   935 biologia geografia j. polski
940 -  1025 fizyka j. polski geografia
1040 -  1125 fizyka j. polski geografia
1130 -  1215 j. polski geografia egzamin pisemny  z j. polskiego
1220 -  1305 j. polski geografia egzamin pisemny  z j. polskiego
1310 -  1355 j. polski j. polski geografia
1400 -  1445 j. polski j. polski geografia

 

  NIEDZIELA  -  09 grudnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 podst. przeds. geografia j. angielski
850 -   935 podst. przeds. geografia j. angielski
940 -  1025 podst. przeds. j. angielski geografia
1040 -  1125 podst. przeds. j. angielski geografia
1130 -  1215 geografia historia i społ. j. angielski
1220 -  1305 geografia historia i społ. j. angielski
1310 -  1355 j. angielski geografia WOS
1400 -  1445 j. angielski geografia WOS

                           ↔

  SOBOTA  -  15 grudnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. polski matematyka geografia
850 -   935 j. polski matematyka geografia
940 -  1025 j. polski j. polski matematyka
1040 -  1125 j. polski j. polski matematyka
1130 -  1215 egzamin pisemny  z matematyki geografia WOS
1220 -  1305 egzamin pisemny  z matematyki geografia WOS
1310 -  1355 WOS j. polski geografia
1400 -  1445 WOS j. polski geografia
1445 -  1545 ------ egzamin pisemny  z matematyki ------

 

  NIEDZIELA  -  16 grudnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 egzamin pisemny  z j. polskiego j. polski WOS
850 -   935 egzamin pisemny  z j. polskiego j. polski WOS
940 -  1025 historia egzamin pisemny  z j. polskiego matematyka
1040 -  1125 historia egzamin pisemny  z j. polskiego matematyka
1130 -  1215 j. angielski historia i społ. egzamin pisemny  z matematyki
1220 -  1305 j. angielski historia i społ. egzamin pisemny  z matematyki
1310 -  1355 podst. przeds. j. angielski WOS
1400 -  1445 podst. przeds. j. angielski WOS
1445 -  1545 egzamin ustny z podst. przeds. ------ ------

                           ↔

  SOBOTA  -  12 stycznia 2019 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. angielski geografia WOS
850 -   935 j. angielski geografia WOS
940 -  1025 WOS egzamin pisemny  z j. angielskiego geografia
1040 -  1125 egzamin ustny z WOS-u egzamin pisemny  z j. angielskiego geografia
1130 -  1215 j. angielski historia i społ. geografia
1220 -  1305 j. angielski historia i społ. geografia
1310 -  1355 fizyka geografia j. angielski
1400 -  1445 fizyka geografia j. angielski
1445 -  1545 egzamin ustny z fizyki ------ egzamin pisemny  z j. angielskiego

 

  NIEDZIELA  -  13 stycznia 2019 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 j. angielski WOS geografia
850 -   935 j. angielski WOS geografia
940 -  1025 egzamin pisemny  z j. angielskiego geografia WOS
1040 -  1125 egzamin pisemny  z j. angielskiego geografia WOS
1130 -  1215 biologia WOS geografia
1220 -  1305 biologia WOS egzamin ustny  z geografii
1310 -  1355 informatyka historia i społ. egzamin ustny  z geografii
1400 -  1445 informatyka historia i społ. egzamin ustny  z geografii
1445 -  1545 egzamin ustny z informatyki i biologii egzamin ustny z WOS-u ------

                           ↔

  SOBOTA  -  19 stycznia 2019 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 egzamin ustny z j.polskiego historia i społ. egzamin ustny z j.angielskiego
850 -   935 egzamin ustny z j.polskiego i matematyki historia i społ. egzamin ustny z j.angielskiego i j.polskiego
940 -  1025 egzamin ustny z j.polskiego i matematyki egzamin ustny z matematyki oraz historii i społ. egzamin ustny z j.angielskiego i j.polskiego
1040 -  1125 egzamin ustny z matematyki egzamin ustny z matematyki oraz historii i społ. egzamin ustny z j.polskiego

 

  NIEDZIELA  -  20 stycznia 2019 r.

Godz. lekcyjne Semestr
I III V
  800 -   845 egzamin ustny z historii egzamin ustny z geografii egzamin ustny z matematyki
850 -   935 egzamin ustny z j.angielskiego i geografii egzamin ustny z geografii i j.polskiego egzamin ustny z matematyki i WOS-u
940 -  1025 egzamin ustny z geografii egzamin ustny  z j.angielskiego egzamin ustny z matematyki i WOS-u
1000 -  1100 Egzaminy dla przypadków losowych

                           ↔