O szkole podstawowej i gimnazjum


PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
"K.L.J. Mocarscy"
(uprawnienia szkoły publicznej)

Pracujemy 2-gi rok.

 

 Zapraszamy do podjęcia nauki wszystkich chętnych, którzy:

 • ukończyli 16 lat,

 • i ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową lub VI, czy VII klasę ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Nauka odbywa się trybem zaocznym podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych

w godz. 800 - 1445.

  

PROWADZIMY NABÓR DO KLASY VII i VIII

 

 Wymagane dokumenty:

 1.  Świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej lub VI czy VII klasy ośmioletniej szkoły podstawowej.

 2.  2 fotografie.

 3.  Kwestionariusz osobowy - do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

 

PRYWATNE GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
"K.L.J. Mocarscy"
(uprawnienia szkoły publicznej)

Pracujemy już 11-ty rok.

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki po:

 • nieukończonej 8-letniej szkole podstawowej,

 • II klasie gimnazjum. 

W naszym gimnazjum mogą uczyć się osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat.

 

Nauka odbywa się trybem zaocznym podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych

w godz. 800 - 1445.

  

Słuchacz uczy się jednego języka obcego do wyboru:

 • języka angielskiego,

 • języka rosyjskiego.

PROWADZIMY NABÓR DO KLASY III

na wszystkie semestry: V i VI

 

 Wymagane dokumenty:

 1.  Świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej.

 2.  2 fotografie.

 3.  Kwestionariusz osobowy - do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

 4.  W przypadku zapisu na wyższe semestry:

  • świadectwo promocyjne 8-letniej szkoły podstawowej bądź gimnazjum,

  • odpis arkusza ocen,

  • indeks słuchacza.

W ostatnim semestrze w naszym gimnazjum, tak jak w młodzieżowych szkołach publicznych, przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 
Chętnych, którzy z przyczyn losowych lub innych nie ukończyli gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, zapraszamy do podjęcia nauki lub jej kontynuacji w naszej przyjaźnie wymagającej szkole.